YETERLİLİKLER
Tekstil Teknolojisi1-Uygulamalı olarak tüm ön terbiye işlemlerini, bitim işlemlerini, doğal ve sentetik esaslı mamullerin boyama işlemlerini, baskı işlemlerini ve baskı sonrası işlemlerini yapabilme.2-Tüm doğal, rejenere selülozik ve sentetik esaslı tekstil mamullerinin ön terbiye konularını kavrayabilme3-Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme, Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki Standardları açıklayabilme.4-Selüloz, rejenere selüloz, protein esaslı ve sentetik liflerden yapılmış mamullerin boyama işlemlerini öğrenebilme5-Selüloz, protein ve sentetik liflerin kimyasal yapısını ve özelliklerini kavrayabilme, Organik ve anorganik maddelerin selüloz liflerine etkilerini öğrenebilme6-Pamuk ve yünün üretim şekli, sınıflandırılmasını yapabilme ve iplik haline gelinceye kadar geçirmiş olduğu safhaları tanıyabilme. İplikle ilgili temel hesaplamaları yapabilme7-Lif tanımı, liflerin iç yapısı ve temel özellikleriyle ilgili bilgileri kavrayabilme. Tekstil liflerinin sınıflandırılmasını yapabilme8-Kimya ile ilgili temel kavramları anlayabilme. Temel kimyasal formülleri, denklemleri kavrayabilme9-İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri, işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme10-Hazır giyim üretiminde model ve kalıp hazırlama, kesim işlemi, dikim işlemi, ütü işlemi ve kalite kontrol işlemlerini kavrayabilme.11-Dokuma ve örme kumaş oluşumunu kavrayabilme.12-Çeşitli tekstil ürünlerini tanıyabilme. Muayene sonuçlarının, tahlili, yorumlaması ve rapor edilmesi ile ilgili teknikleri kavrayabilme13-Boyamadan ve baskıdan çıkmış mamule istenen kullanım ve bakım özelliklerini kazandırmak için yapılan bitim işlemlerinin özelliklerini kavrayabilme.14-Baskıda kullanılan desen çizimlerini bilgisayar ortamında öğrenebilme15-Baskıcılığın amaçlarının ve yöntemlerinin öğrenilmesini sağlayabilme. Baskıcılık tekniklerini ve baskı makinelerini kavrayabilme